Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Kielce, świętokrzyskie

368 804 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 62,10 m2 | 2 piętro

- 33 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 368 804 zł
 • Miasto: Kielce
 • Powierzchnia: 62,10 m2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Cena za m2: 5 939 zł
 • Ulica: Jagiełły 11
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 3 000 zł
 • Numer oferty: 343681X804900905
 • Termin wpłaty wadium: 19-04-2024 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 59/2024, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 14266

Syndyk masy upadłości , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Kielcach, pod sygn. akt V GUp 110/21, ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Jagiełły 11, stanowiącej lokal mieszkalny
nr 14 wraz z udziałem 6210/4351078 w częściach wspólnych budynku oraz gruntu, zapisanej w KW nr XXXX/XXXXXXXX/X za cenę nie niższą od ceny 368 804,00 (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset cztery 00/100) złote. Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 2024 r., godz.1100, s. XXV w Sądzie Rejonowym w Kielcach. Oferty nabycia należy składać z podaniem nazwy oferenta, z proponowaną ceną w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie z adnotacją „Alicja Kumor w upadłości, sygn. akt V GUp 110/21 - OFERTA” oraz dopiskiem „nie otwierać” na adres Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydziału, Sekcji dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Termin składani ofert: do 10 kwietnia 2024 r. (decyduje data wpływu).

Wadium w wysokości 3.000,00 zł należy wpłacić na konto masy upadłości: 33 1240 4416 1111 0011 0538 8831 do
19 kwietnia 2024 r. (decyduje data wpływu na rachunek bankowy).

Historyczne ceny

Image things

Kielce, świętokrzyskie

296 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 47,20 m2 | 4 piętro

 • cena: 296 000 zł
 • 6 271 za m2
Image things

Kielce, świętokrzyskie

160 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 25,80 m2 | 3 piętro

 • cena: 160 000 zł
 • 6 202 za m2
Image things

Kielce, świętokrzyskie

218 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,00 m2 | Parter

 • cena: 218 250 zł
 • 4 547 za m2