Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Mieszkanie | 230 250 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 83,54 m2 | 4 piętro

- 55 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy


Jacek Zawadzki


Kancelaria Komornicza, Dworcowa 110, Bydgoszcz, 85-010 Bydgoszcz


tel. 52 581 08 60 / fax. 52 581 08 60


Sygnatura: Km 2201/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jacek Zawadzki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-08-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z siedzibą przy Toruńska 64A, 85-023 Bydgoszcz, pokój 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Sieroca 19/10, 85-113 Bydgoszcz, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 307 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 230 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas 94 2030 0045 1110 0000 0394 2530.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
22.07.2019 10:00 - 10:15

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Jacek ZawadzkiHistoryczne ceny

Image things

Bydgoszcz, Fordon

212 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 49,66 m2 | 4 piętro

  • cena: 212 000 zł
  • 4 269 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

5 200 000 zł | 2 946,00 m2

  • cena: 5 200 000 zł
  • 1 765 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

187 850 zł | Mieszkanie | 42,40 m2

  • cena: 187 850 zł
  • 4 430 za m2