Dębno, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 30 075 zł | Kawalerka | 34,06 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu


Lech Walkowiak


Kancelaria Komornicza, Bohaterów Warszawy 16, Myślibórz, 74-300 Myślibórz


tel. 0957474248 / fax. 0957474248


Sygnatura: Km 686/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Lech Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-07-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu z siedzibą przy Niedziałkowskiego 6, 74-300 Myślibórz, pokój 2, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Racławicka 19/6, 74-400 Dębno, dla którego Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00032919/5.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny składający się z pokoju i kuchni o pow. użytkowej 34,06 m2. Lokal położony na I piętrze budynku mieszkalnego. Właściciel lokalu posiada udział w wynoszacy 89/1000 w prawie współwłasności działki gruntu nr 67 oraz w prawie współwłasności części wspólnych budynku. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,68 m2. Budynek wyposaażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.
położony : 74-400 Dębno, Racławicka 19/6,


Suma oszacowania wynosi 40 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 075,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 010,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 28 83550009 0053 2006 2000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu mieszczącym się pod adresem: Niedziałkowskiego 6, Myślibórz, 74-300 Myślibórz.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Lech WalkowiakImage things

Dębno , Zachodniopomorskie

268 500 zł | 140,00 m2

  • cena: 268 500 zł
  • 1 918 za m2
Image things

Dębno , Zachodniopomorskie

70 275 zł | 2 pokoje | 47,79 m2

  • cena: 70 275 zł
  • 1 470 za m2
Image things

Dębno , Zachodniopomorskie

491 250 zł | 1 510,20 m2

  • cena: 491 250 zł
  • 325 za m2