Eufeminów, Łódzkie

Dom | 689 678 zł | 87,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach


Andrzej Jóźwiak


Kancelaria Komornicza, Lasockich 33, Brzeziny, 95-060 Brzeziny


tel. 468744740 / fax. 468744740


Sygnatura: Km 2554/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-08-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach z siedzibą przy Waryńskiego 34, 95-060 Brzeziny, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ARTUR STRZAŁKOWSKI TRANS-ARTUREX, położonej przy nr działek-13,68,obręb 8 ,Eufeminów 6, 95-060 Brzeziny, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1B/00002256/6.
Opis nieruchomości:


nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 63.670 m2 , nr działek :13 i 68.
Działka nr 13 o powierzchni 31.470 m2 zabudowana :
-budynkiem mieszkalnym o pow.użytkowej- 200 m2-jednokondygnacyjnym ,niepodpiwniczonym z użytkowym poddaszem,budynek wyposażony w instalację elektryczną światła i siły, c.o. na eko -groszek , instalację wodno-kanalizacyjną, kanalizację lokalną (szambo),
-budynkiem biurowo-mieszkalnym o pow.użytkowej-87 m2, parterowym murowanym z użytkowym poddaszem, wyposażonym w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną ogrzewanie kominkowe rozprowadzone po całym budynku oraz stodołą o pow.użytkowej -164 m2.
Działka nr 68 o powierzchni 32.200 m2 o szerokości ok.75 m w części pod zabudowę.


Suma oszacowania wynosi 919 570,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 689 677,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 91 957,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika:


Bank Pekao S.A. 07 1240 3334 1111 0000 2773 1093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Brzezinach mieszczącym się pod adresem: Waryńskiego 34, Brzeziny, 95-060 Brzeziny.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Andrzej JóźwiakImage things

Kutno , Łódzkie

115 000 zł | 3 pokoje | 81,33 m2 | 1 piętro

  • cena: 115 000 zł
  • 1 414 za m2
Image things

Zgierz , Łódzkie

85 500 zł | 2 pokoje | 36,06 m2 | 3 piętro

  • cena: 85 500 zł
  • 2 371 za m2
Image things

Łódź , Widzew

35 000 zł | 19,00 m2

  • cena: 35 000 zł
  • 1 842 za m2