Goszczanowo, Lubuskie

Mieszkanie | 20 475 zł | Kawalerka | 36,50 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich


Przemysław Gągało


Kancelaria Komornicza, Gorzowska 3, Strzelce Krajeńskie, 66-500 Strzelce Krajeńskie


tel. 957631765 / fax. 957631765


Sygnatura: Km 1744/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-06-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich z siedzibą przy Rynek 2-3, 66-500 Strzelce Krajeńskie, pokój 13, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ,Goszczanowo, 66-530 Drezdenko, dla którego Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/00015814/5.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 46 o pow. użytkowej 36,50 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. tj. w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i jego urządzeń nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności gruntu działki nr 61/5. Lokal usytuowany jest na parterze po lewej stronie klatki schodowej i składa się z 1 pokoju, kuchni i prawdopodobnie łazienki. Do lokalu przynależy piwnica. Budynek, w którym znajduje się lokal położony jest przy drodze o nawierzchni trwale utwardzonej, asfaltowej. Teren wokół budynku jest słabo zagospodarowany, działka jest częściowo ogrodzona siatką osadzoną na stalowych słupkach. Budynek mieszkalny jest w zabudowie szeregowej, kilkurodzinny, jednopiętrowy z poddaszem, 1-klatkowy, podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej przed 1939 r.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 730,00 zł-najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika).


Suma oszacowania wynosi 27 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 475,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 730,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank 54 10201967 0000 8202 0052 4454.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich mieszczącym się pod adresem: Rynek 2-3, Strzelce Krajeńskie, 66-500 Strzelce Krajeńskie.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Przemysław GągałoImage things

Szprotawa , Lubuskie

230 700 zł | 1,00 m2

  • cena: 230 700 zł
  • 230 700 za m2
Image things

Kadłubia , Lubuskie

45 600 zł | Kawalerka | 33,67 m2

  • cena: 45 600 zł
  • 1 354 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

78 750 zł | 2 pokoje | 37,40 m2 | 3 piętro

  • cena: 78 750 zł
  • 2 106 za m2