Zielonka, Kujawsko-Pomorskie

Dom | 432 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Należy skontaktować się z prowadzącym sprzedaż w kwestii dokładnych terminów złożenia oferty i wpłaty wadium.

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki:
prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącej działkę numer 104/18 o powierzchni 0,1287 ha, położonej w Zielonce przy ul. Rumiankowej 2, gmina Białe Błota. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BY1B/00091760/6 za cenę nie niższą niż 432 000,00 zł
Informacje i warunki sprzedaży pod nr tel. 661 244 033.

Image things

Zielonka , Mazowieckie

5 580 674 zł | 1,00 m2

  • cena: 5 580 674 zł
  • 5 580 674 za m2