Hucisko, Małopolskie

Dom | 114 000 zł | 58,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 114 000 zł
 • Miasto: Hucisko
 • Powierzchnia: 58,90 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 1 935 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 15 200 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 34318X80372759
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-27 - Co to znaczy?

Opis

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO
W WIELICZCE
1226-SEE.711.1522 .2019
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 28 sierpnia 2019r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wieliczce przy ul. Zamkowej 2, pokój nr 214, w egzekucji prowadzonej do majątku Stanisława i Grażyny Dębowskich, odbędzie się pierwsza licytacja publiczna nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 15/5, 1576 i 15/7 o powierzchni 0,0437 ha, 0,0757 ha i 0,094 ha (łącznie 1288 m2), położonej w Hucisku, gmina Gdów, powiat wielicki, województwo małopolskie. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr KR2Y/00013068/6. Zgodnie z MPZP przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolami: R4 – tereny rolnicze – przeważająca część działki i KDL56 – ulica/ droga lokalna je zachodnia część działki wzdłuż drogi publicznej. Nieruchomość w całości położona jest w strefie ZWP - ochrony sanitarnej - strefa ochronna zbiornika wód podziemnych w piaskowcach istebniańskich. Lokalizacja ogólna nieruchomości jest przeciętna – w północno wschodniej części gminy Gdów, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, nieruchomości niezabudowanych, użytkowanych rolniczo oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych. Odległość od centrum Gdowa wynosi około 7 km, od centrum Wieliczki około 10 km, od centrum Krakowa około 26 km. Działki stanowią funkcjonalną całość o kształcie regularnym, zbliżonym do czworoboku o szerokości około 35m, długości około 37m. Teren płaski. Dojazd drogą asfaltową, publiczną. Nieruchomość ma dostęp do linii energetycznej, wodociągu i gazociągu. Częściami składowymi nieruchomości są zabudowania mieszkalno-gospodarcze tj. budynek mieszkalny jednorodzinny z lat 60-tych, parterowy, murowany, o powierzchni użytkowej 58,9 m2, oznaczony numerem porządkowym Hucisko 35 oraz murowany budynek gospodarczy i murowana stodoła. Ujawnione w dziale III księgi wieczystej służebności osobiste są nieaktualne.
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 152.000,- zł Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114.000,- zł
Przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 15.200,- zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieliczce. Wadium można także wpłacić na konto: 96 1010 1270 0004 9113 9120 0000, z zastrzeżeniem, że wpływ wadium na ww. rachunek depozytowy powinien nastąpić przed licytacją.
W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach 10.00 – 12.00, można oglądać nieruchomość oraz przeglądać operat szacunkowy w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce, 32-020 Wieliczka ul. Zamkowa 2, pokój nr 214.
Zgodnie z art. 110w 8 3 pkt 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.
Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn. Jednocześnie informuje się, że nabywca nieruchomości winien zadeklarować i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności.
z up. Naczelnika Urzędu Skardowego w Wieliczce Warta Cich opska - Morain
Kierownik Działu
Skarbowa
inomace solvezave zozania danyd coboran zaindua se na stronie Biuletynu intalya Pubimnej OP pod adeser
www.malopolskie kas.gov.pl
mopolskiego na laricech inte minch.

 • cena: 885 387 zł
 • 1 954 za m2
Image things

Tęgoborze , Małopolskie

228 514 zł | 1,00 m2

 • cena: 228 514 zł
 • 228 514 za m2
Image things

Zakopane , Małopolskie

4 345 000 zł | 572,47 m2

 • cena: 4 345 000 zł
 • 7 590 za m2