Kraków, Stare Miasto

Mieszkanie | 1 275 000 zł | 150,50 m2

- 31 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 275 000 zł
 • Miasto: Kraków
 • Powierzchnia: 150,50 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 8 472 zł
 • Ulica: Czysta 15
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 128 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34307X80346997
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-06 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonego Nr 4, o powierzchni użytkowej 150,50 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Czystej Nr 15 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 6,04 m2 oraz udziałem wynoszącym 1931/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona działka nr 9 o powierzchni 0,0568 ha, położona w obrębie S-62 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta

KW KR1P/00337819/0.Cena wywoławcza wynosi: 1 275 000,00 zł

Wadium wynosi : 128 000,00 złBudynek Nr 15 jest położony w zwartej zabudowie kamienic, podpiwniczony, dwupiętrowy. Kamienica została wzniesiona w technologii tradycyjnej jako murowana

z cegły pełnej ceramicznej, składa się z budynku frontowego, oficyny i budynku z dwoma lokalami użytkowymi. Budynek posiada dwie klatki schodowe, dwubiegowe, o stopniach drewnianych na sklepieniach ceglanych i stalowych belkach. W budynku jest dziewięć lokali mieszkalnych, dwa lokale użytkowe oraz strych. Wejście do budynku odbywa się z ul. Czystej przez dwuskrzydłową drewnianą bramę z przeszkleniami. Od strony podwórka na elewacji umieszczone są zewnętrzne galerie komunikacyjne.

Lokal Nr 4 położony jest na pierwszym piętrze tj. drugiej kondygnacji budynku, składa się z jedenastu pomieszczeń: dwóch kuchni o powierzchniach 12,25 m2 i 13,87 m2, łazienki o powierzchni 6,84 m2, dwóch przedpokoi o powierzchniach 4,72 m2 i 4,44 m2, sześciu pokoi o powierzchniach 10,95 m2, 28,01 m2, 20,29 m2, 14,99 m2, 15,64 m2 i 18,50 m2. Wysokość pomieszczeń lokalu wynosi 3,53 m. Lokal ma wystawę południowo – północną.

W pokojach i przedpokojach na podłogach położony jest drewniany parkiet, w kuchniach drewniane deski, w łazience terakota. Ściany malowane są farbą emulsyjną, tynki są tradycyjne cementowo – wapienne. Stolarka okienna jest drewniana, okna są skrzynkowe, dwuskrzydłowe z jedno-lub dwupolowym nadświetlem. Wszystkie pomieszczenia są jasne, wzdłuż kuchni, łazienki oraz jednego z pokoi przebiega zewnętrzna galeria komunikacyjna położona w częściach wspólnych budynku. Dostęp do niej jest możliwy przez drzwi balkonowe. Stolarka drzwi jest drewniana, w lokalu jest sześć par drzwi dwuskrzydłowych, pełnych oraz siedem par drzwi jednoskrzydłowych. W pomieszczeniach zamontowane są grzejniki sieci centralnego ogrzewania. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków, figuruje natomiast w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiotowym lokalu mieszkalnym Nr 4 zaleca się utrzymanie funkcji mieszkalnej, zachowanie stolarki okiennej i drzwiowej, zachowanie posadzki z terakoty, dopuszcza się wymianę parkietów na nowe. Z uwagi na powierzchnię lokalu nie wyklucza się możliwości podziału i wydzielenia odrębnych własności lokalowych. Nieruchomość położona jest na obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Rajskiej”, opisane powyżej wytyczne i zalecenia konserwatorskie nie kolidują z ustaleniami planu. Lokal wolny jest od obciążeń.

W dziale III KW KR1P/00337819/0 ujawniony jest wpis, że wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym. Dział IV KW KR1P/00337819/0 wolny jest od wpisów.mapa, rzut lokalu, wytyczne konserwatorskieOsoby zainteresowane nabyciem lokalu mieszkalnego mogą go oglądać w dniach 18 czerwca i 25 lipca 2019 r. w godz. 14.30 – 15.00.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 9 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej, pok. 18poz. 1 – godz. 9.00

Image things

Kraków , Bronowice

410 000 zł | 69,30 m2

 • cena: 410 000 zł
 • 5 916 za m2
Image things

Kraków , Swoszowice

495 772 zł | 355,17 m2

 • cena: 495 772 zł
 • 1 396 za m2
Image things

Kraków , Krowodrza

269 558 zł | 1,00 m2

 • cena: 269 558 zł
 • 269 558 za m2