Gdynia, Śródmieście

Mieszkanie | 536 775 zł | Kawalerka | 53,10 m2 | 15 piętro

- 2 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Gdyni


Jarosław Buzderewicz


Kancelaria Komornicza, Przemysława 4, Gdynia, 81-523 Gdynia


tel. 58 50 65 111 / fax. 58 710 35 70


Sygnatura: Km 6507/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jarosław Buzderewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-08-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy Pl. Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, pokój 206, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: /strong>, położonej przy A. Hryniewickiego 6/163 KL. B, 81-340 Gdynia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00095316/8.
Opis nieruchomości:
(lokal stanowiący odrębną nieruchomość, lokal mieszkalny ma powierzchnię 51,10 m kw., do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze nr GII.K7 o powierzchni 2,00 m kw., lokal znajduje się na 16 kondygnacji, lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju, z okien roztacza się widok na zatokę, w lokalu zameldowane są dwie osoby na pobyt czasowy)


Suma oszacowania wynosi 715 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 536 775,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 570,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 37 16001114 1823 0599 1000 0004.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Jarosław BuzderewiczImage things

Gdynia , Pomorskie

329 250 zł | 87,60 m2 | 2 piętro

  • cena: 329 250 zł
  • 3 759 za m2
Image things

Gdynia , Pomorskie

350 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 350 000 zł
  • 350 000 za m2
Image things

Gdynia , Chwarzno-Wiczlino

21 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 21 750 zł
  • 21 750 za m2