Włocławek, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 167 775 zł | 4 pokoje | 77,20 m2 | 4 piętro

- 44 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym we Włocławku


Grzegorz Perczyński


Kancelaria Komornicza, P.O.W. 21A, Włocławek, 87-800 Włocławek


tel. 542312910 / fax. 542320332


Sygnatura: Km 2800/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-07-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 20, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy Wieniawskiego 1/80, 87-800 Włocławek, dla którego Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00066251/9.
Opis nieruchomości:
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Społdzielnia Mieszkaniowa "Południe"(Adres spółdzielni: 87-800 Włocławek, Broniewskiego 7)
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 77,20 m kw. do lokalu przyporządkowane jest pomieszczenie piwnicy. Lokal usytuowany jest na IV piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym czteropiętrowym


Suma oszacowania wynosi 223 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 167 775,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 370,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BOŚ oddział Włocławek 77154010692001871826920001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym we Włocławku mieszczącym się pod adresem: Kilińskiego 20, Włocławek, 87-800 Włocławek.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Grzegorz PerczyńskiImage things

Włocławek , Kujawsko-Pomorskie

111 375 zł | 3 pokoje | 47,50 m2 | Parter

  • cena: 111 375 zł
  • 2 345 za m2
Image things

Włocławek , Kujawsko-Pomorskie

91 950 zł | Kawalerka | 37,50 m2 | 2 piętro

  • cena: 91 950 zł
  • 2 452 za m2
Image things

Włocławek , Kujawsko-Pomorskie

475 350 zł | 128,00 m2

  • cena: 475 350 zł
  • 3 714 za m2