Toruń, Rubinkowo

Mieszkanie | 69 750 zł | Kawalerka | 22,80 m2 | 4 piętro

- 46 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Toruniu


Jarosław Grajkowski


Kancelaria Komornicza, Gałczyńskiego 42, Toruń, 87-100 Toruń


tel. 56 622 45 10 / fax. 56 622 28 31


Sygnatura_SYG:


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-07-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu z siedzibą przy Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń, pokój 316, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego , położonego przy Dziewulskiego 41/77, 87-100 Toruń, dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00101054/1.
Opis nieruchomości:
samodzielny lokal mieszkalny nr 77 wraz z udziałem w częściach wspólnych, położony na IV piętrze budynku wielorodzinnego 12-kondygnacyjnego, wzniesionego w technologii wielkiej płyty w 1982 r. o powierzchni użytkowej: 22,80 m2. Lokal składa się z pokoju, łazienki z WC oraz przedpokoju z aneksem kuchennym


Suma oszacowania wynosi 93 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 300,00 zł.Rękojmia powinna być wpłacona nakonto Sądu Rejonowego w Toruniu: BGK 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosława Grajkowskiego: PKO BP SA 43 10205011 0000 9702 0016 3402 - najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Toruniu mieszczącym się pod adresem: Młodzieżowa 31, Toruń, 87-100 Toruń.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Jarosław GrajkowskiImage things

Toruń , Koniuchy

408 000 zł | 2 pokoje | 105,62 m2 | 1 piętro

  • cena: 408 000 zł
  • 3 863 za m2
Image things

Toruń , Mokre

141 000 zł | 2 pokoje | 39,80 m2 | 8 piętro

  • cena: 141 000 zł
  • 3 543 za m2
Image things

Toruń , Stare Miasto

97 500 zł | 2 pokoje | 37,10 m2 | 1 piętro

  • cena: 97 500 zł
  • 2 628 za m2