Czarna, Podkarpackie

Dom | 266 995 zł | 112,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Marcin Lojtek Kancelaria Komornicza w Łańcucie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2019-08-20, o godzinie 09:30, w Sądzie Rejonowym w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 10, 37-100 Łańcut, sala numer 203 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej we wschodniej części miejscowości Czarna, powiat Łańcucki w odległości około 5 km od północnej granicy Łańcuta, oznaczonej jako działka o numerze 821/8, o powierzchni 0,0700 ha. Obszar działki składa się z 2 części. Jedna część to szlak komunikacyjny gruntowo-żwirowy o wymiarach 3 m x około 40 m, który łączy drogę publiczną asfaltową z drugą częścią działki, która jest siedliskiem mieszkalnym  W centralnej części siedliska znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, przy północnej granicy siedliska znajduje się budynek gospodarczy. Budynek mieszkalny jest wolno stojący, parterowy, z użytkowym poddaszem, bez podpiwniczenia, nowy, wykończony, użytkowany od około 1 roku, nie zgłoszony do użytkowania. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 112 m2. Powierzchnia użytkowa wynosi 153,5 m2. Budynek składa się z następujących pomieszczeń użytkowych: na parterze znaduje się salon, 2 pokoje (1 wymaga wykończenia), łazienka, kuchnia i komunikacja. Na poddaszu znajduja się: 3 pokoje, łazienka (do wykończenia), komunikacja. Ściany budynku wykonane są z gazobetonu, stropy parteru żelbetowe, stropy poddasza

z płyt g/k, schody na poddasze wewnętrzne -  żelbetowe, dach 2 - spadowy, drewniany pokryty blachodachówką. Budynek mieszkalny wykończony jest elewacją ocieploną styropianem i wykończoną gładzią, płyta balkonowa jest betonowa, nie posiada balustrady. Budynek gospodarczy jest parterowy, bez podpiwniczenia, nowy, murowany

z elewacją wykończoną tynkiem. Budynek nie posiada żadnej instalacji. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Łańcucie

V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW RZ1A/00044389/4, stanowiącej własność dłużnika:Czarna 514, 37-125 Czarna
Cena oszacowania w/w nieruchomości wynosi 355.993,00 złotych, w tym:I. wartość działki o numerze 821/8 o powierzchni 0,07 ha wynosi 33.103,00 złotych;II. wartość budynku mieszkalnego murowanego o powierzchni zabudowy 112 m2 wynosi oraz wartość budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 18,3 m2 wynosi 322.890,00 złotych.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, to jest 266.994,75 złotych w tym:     ad I) 24.827,25 złotych, to jest trzy czwarte sumy oszacowania;     ad II) 242.167,50 złotych, to jest trzy czwarte  sumy oszacowania.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania, to jest kwotę 35.595,30 złotych, w tym:    

ad I) 3.310,30 złotych;     ad II) 32.289,00 złotychw gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rękojmię można wpłacić w gotówce w kancelarii komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na konto w Bank Gospodarki Żywnościowej S. A. Oddział w Łańcucie 04 2030 0045 1110 0000 0192 3640 (należy okazać dowód wpłaty).

Licytowaną nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w ciągu dwóch tygodni przed licytacją (po uzgodnieniu z komornikiem). Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00. Elaborat szacunkowy licytowanej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Informacje pod numerem tel.: 17 2250017.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji licytowanej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności oraz prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów, i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Jasło , Podkarpackie

1 750 000 zł | 924,00 m2

  • cena: 1 750 000 zł
  • 1 894 za m2
Image things

Tarnawa Dolna , Podkarpackie

601 015 zł | 1,00 m2

  • cena: 601 015 zł
  • 601 015 za m2
Image things

Leżajsk , Podkarpackie

58 010 zł | 2 pokoje | 30,55 m2 | 2 piętro

  • cena: 58 010 zł
  • 1 899 za m2