Nysa, Opolskie

Mieszkanie | 118 200 zł | 2 pokoje | 53,11 m2 | Parter

- 45 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 118 200 zł
 • Miasto: Nysa
 • Powierzchnia: 53,11 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 2 226 zł
 • Ulica: Królowej Jadwigi 16
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 15 760 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34240X80190083
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-30 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Nysie


Andrzej Uryasz


Kancelaria Komornicza, Piastowska 21/1U, Nysa, 48-300 Nysa


tel. 774334277 / fax. 774334277


Sygnatura: KM 609/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Andrzej Uryasz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-07-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nysie z siedzibą przy Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa, pokój 203, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Królowej Jadwigi 16/3, 48-300 Nysa, dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1N/00074257/9.


Suma oszacowania wynosi 157 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 200,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 760,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA 81102037140000440200739847.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Andrzej UryaszImage things

Nysa , Opolskie

75 000 zł | 32,30 m2

 • cena: 75 000 zł
 • 2 322 za m2
Image things

Nysa , Opolskie

3 250 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 3 250 000 zł
 • 3 250 000 za m2
Image things

Nysa , Opolskie

192 525 zł | 1,00 m2

 • cena: 192 525 zł
 • 192 525 za m2