Koszyce Małe, Małopolskie

Dom | 349 257 zł | 172,18 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Zastępca Mariana Piasecki Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka Kancelaria Komornicza nr VIII w Tarnowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu
18 czerwca 2019 r. o godz. 10:00
w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Tarnowie odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości opisanej jako: gruntowa obejmująca działkę numer 272 o pow. 1 300,00 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, jednorodzinnym parterowym z poddaszem użytkowym oraz garażem o łącznej pow. 172,18 m2, położonej w miejscowości Koszyce Małe - gmina Tarnów, przy ul. Źródlana 30, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00021071/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 465 676,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 349 257,00 zł.
Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 46 567,60 zł na konto kancelarii komornika w Banku Pekao S.A. w Tarnowie nr 26 1240 1910 1111 0000 0898 5422 albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowska 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy wpłata rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.
Ww. nieruchomość można oglądać od dnia 03.06.2019 r. Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowska 20, I piętro (tel. (14) 627 56 69), a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.
Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 69.

Image things

Wieliczka , Małopolskie

241 000 zł | 149,34 m2

  • cena: 241 000 zł
  • 1 614 za m2
Image things

Zakopane , Małopolskie

45 212 zł | 26,88 m2

  • cena: 45 212 zł
  • 1 682 za m2
Image things

Rudawa , Małopolskie

427 176 zł | 1,00 m2

  • cena: 427 176 zł
  • 427 176 za m2