Gronowo, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 91 800 zł | 2 pokoje | 60,02 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Toruniu


Magdalena Różnowicz


Kancelaria Komornicza, Rejtana 9, Toruń, 87-100 Toruń


tel. 575 104 555 / fax.


Sygnatura: Km 1941/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Magdalena Różnowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2019 o godz. 09:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu X Wydział Cywilny, ul. Młodzieżowa 31, 87-100 , pokój 316, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: 2, położonego przy Gronowo 140/1, 87-162 Lubicz, dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00070344/4.


Suma oszacowania wynosi 122 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 800,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 240,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS 92 1600 1345 1838 7385 2000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Magdalena RóżnowiczImage things

Boniewo , Kujawsko-Pomorskie

24 075 zł | 90,00 m2

  • cena: 24 075 zł
  • 268 za m2
Image things

Inowrocław , Kujawsko-Pomorskie

91 425 zł | 3 pokoje | 44,78 m2

  • cena: 91 425 zł
  • 2 042 za m2
Image things

Chełmża , Kujawsko-Pomorskie

101 000 zł | Kawalerka | 28,78 m2 | 1 piętro

  • cena: 101 000 zł
  • 3 509 za m2