Sędziszów, Świętokrzyskie

Mieszkanie | 104 482 zł | 4 pokoje | 72,22 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie


Tomasz Wojciechowski


Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 30, Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów


tel. (41) 3861764 / fax. (41) 3861764


Sygnatura: KM 500/18OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-07-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11 Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika , położonej przy Na Skarpie 14/34, 28-340 Sędziszów, dla której SĄD REJONOWY JĘDRZEJÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/00052898/5.
Opis nieruchomości:
prawa własności lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 34 położonego w Sędziszowie Osiedle Na Skarpie 14 , znajdującego się na pierwszym piętrze budynku pięciokondygnacyjnego , składającego się z czterech pokoi , kuchni , łazienki , WC
i przedpokoju , o powierzchni użytkowej 64,70 mkw , dla którego w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze :
KI1J/00052898/5.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 139.309,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 104.482,00,-zł. , wartość rękojmi - 13.931,00,-zł.


Suma oszacowania wynosi 139 309,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 104 481,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 930,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. o/ Jędrzejów 28124044161111000049586019.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyTomasz WojciechowskiImage things

Gowarczów , Świętokrzyskie

222 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 222 000 zł
  • 222 000 za m2
  • cena: 150 000 zł
  • 150 000 za m2
Image things

Sandomierz , Świętokrzyskie

530 475 zł | 1,00 m2

  • cena: 530 475 zł
  • 530 475 za m2