Ostrów Wielkopolski, wielkopolskie

45 009 zł | Garaż | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 45 009 zł
 • Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Cena za m2: 45 009 zł
 • Ulica: Wspólna 9c
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 4 501 zł
 • Numer oferty: 341666X800181775
 • Termin wpłaty wadium: 28-03-2024 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk j osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda:
nieruchomość gruntową z posadowionym na niej budynkiem garażu o konstrukcji blaszanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 80/3 i 80/4 o łącznej powierzchni 0,0383 ha, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wspólnej nr 9c i 9d, na terenie obrębu ewidencyjnego Ostrów Wielkopolski 0100, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X, która to nieruchomość wchodzi w skład masy upadłości upadłej, którą jest Izabela Sowińska, za cenę nie niższą niż 45.009,04 zł

Oferty należy składać w biurze syndyka masy upadłości mieszczącym się we Wrocławiu, przy ul. Gen. J. Hallera 157 lok. 29 do dnia 28 marca 2024 r.
Kopertę należy zaadresować: Syndyk masy upadłości Izabeli Sowińskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ul. Gen. J. Hallera 157 lok. 29, 53-201 Wrocław
z czytelnym dopiskiem na kopercie: Sygn. akt WR1F/GUp/39/2022 OFERTA

Oferty muszą być zgodne z regulaminem sprzedaży, w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą przed otwarciem koperty.
Oferowaną nieruchomość można oglądać dzwoniąc wcześniej pod numer tel. 713632074, 69*****60 lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres:
Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej płatna na rachunek bankowy masy upadłości o nr 85 1020 51******* 9702 0258 5883
Szczegółowe informacje i regulamin można uzyskać w sekretariacie biura syndyka pod adresem wskazanym powyżej czynnym w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00

Image things

Ostrów Wielkopolski, wielkopolskie

55 900 zł | Mieszkanie | 27,50 m2

 • cena: 55 900 zł
 • 2 033 za m2
Image things

Ostrów Wielkopolski, wielkopolskie

150 243 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 150 243 zł
Image things

Ostrów Wielkopolski, wielkopolskie

42 800 zł | Mieszkanie | 28,00 m2

 • cena: 42 800 zł
 • 1 529 za m2