Toruń, Stawki

Dom | 354 667 zł | Dom | 138,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Toruniu


Dariusz Filipiak


Kancelaria Komornicza, Ślusarska 4, Toruń, 87-100 87-100


tel. 564754482 / fax. 564754585


Sygnatura: Km 3028/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Filipiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-06-2019 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu z siedzibą przy ul.Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń, pokój 207, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Biała 47, 87-100 Toruń, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej grunt oddany w użytkowanie wieczyste o nr działki 455 o pow. 0,0414 HA zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 138,0 m2; podpiwniczenie - poziom niższy: cztery pomieszczenia gospodarcze 4,3 m2 (8,6 m2), 3,9 m2 (7,8 m2), 10,5 m2 (21 m2), 5,4 m2 (10,8 m2)
podpiwniczenie - poziom wyższy: dwa pomieszczenia gospodarcze 5,6 m2, 15,7 m2; garaż 15,1 m2, kotłownia 9,7 m2, korytarz 3,0 m2
parter - poziom niższy: wiatrołap 1,8 m2, przedpokój 7,4 m2, kuchnia 8,3 m2, garderoba 1,5 m2, pokój 30,2 m2
parter - poziom wyższy: przedpokój 2,4 m2, łazienka 5,5 m2, trzy pokoje 11,4 m2, 16,0 m2, 9,5 m2
poddasze użytkowe - poziom niższy: pokój 21,9 m2
poddasze użytkowe - poziom wyższy: pokój 15,3 m2, łazienka 6,8 m2


Suma oszacowania wynosi 532 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 354 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu 62113010170021100027900004.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
14.06.2019 10:00 - 11:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Dariusz FilipiakImage things

Toruń, Bydgoskie Przedmieście

1 067 333 zł | 1 127,80 m2

  • cena: 1 067 333 zł
  • 946 za m2
Image things

Toruń, Bydgoskie Przedmieście

180 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 72,40 m2

  • cena: 180 000 zł
  • 2 486 za m2
Image things

Toruń, Mokre

342 750 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 342 750 zł
  • 342 750 za m2