Grupa, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 45 000 zł | 37,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 45 000 zł
 • Miasto: Grupa
 • Powierzchnia: 37,10 m2
 • Województwo: Kujawsko-Pomorskie
 • Cena za m2: 1 213 zł
 • Ulica: Dworcowa 5
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 500 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34158X79998039
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-02 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania1002/KNO/359/2019.
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 05.07.2019r. o godz. 10.00 PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami , ul. Zygmunta Augusta 7 Bydgoszcz, w wyznaczonej sali.
Przedmiot przetargu:
nieruchomość położona w miejscowości Grupa przy ul. Dworcowej 5, gmina Dragacz, powiat świecki, woj. kujawsko - pomorskie, na którą składa się prawo własności lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej 37,10 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym tj piwnicą o pow. użytkowej 6,90m² oraz udziałem wynoszącym 440/873 w częściach wspólnych budynku i urządzeń infrastruktury oraz w prawie własności gruntu działki nr 5/11 o pow. 0,0898 ha położonej w obrębie Grupa Plac.
Zbywany lokal mieszkalny położony jest w budynku zlokalizowanym na działce, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr BY1S/00059904/8 przez Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do dz. III KW sprzedawanej nieruchomości zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Cena wywoławcza: 45 000,00 zł netto
Wadium:· 4 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 500,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 4 500,00 w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala ul. Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1002/KNO/359/2019.” Za
datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 02.07.2019r.

Image things

Brodnica , Kujawsko-Pomorskie

1 731 000 zł | 697,10 m2

 • cena: 1 731 000 zł
 • 2 483 za m2
Image things

Toruń , Podgórz

70 000 zł | 2 pokoje | 32,80 m2 | Parter

 • cena: 70 000 zł
 • 2 134 za m2
Image things

Jabłonowo Pomorskie , Kujawsko-Pomorskie

71 400 zł | 2 pokoje | 42,50 m2 | 1 piętro

 • cena: 71 400 zł
 • 1 680 za m2