Starogard Gdański, Pomorskie

Obiekt | 285 000 zł | 749,42 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1002/KNO/357/2019
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.07.2019 r. o godz. 11,00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami w Gdańsku ul. Dyrekcyjna 2-4, sala nr 226.
Przedmiot przetargu:
Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim, woj. pomorskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/6 o pow. 0,0938 ha oraz działka nr 1/14 o pow. 0,0370 ha, obie z obrębu nr 221303_1.0013, 13 wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III KW sprzedawanej nieruchomości zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr GD1A/00052213/2, w której jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa, zaś PKP Spółka Akcyjna - jako użytkownik wieczysty działki gruntu oraz właściciel budynków i urządzeń. Dział IV wolny od wpisów

Cena wywoławcza: 285 000,00 zł netto
Wadium: 28 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 2 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 28.500,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem nr postępowania: „1002/KNO/357/2019”. Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku
bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 08.07.2019 r

Image things

Starogard Gdański , Pomorskie

140 000 zł | 2 pokoje | 35,70 m2 | 3 piętro

  • cena: 140 000 zł
  • 3 922 za m2
Image things

Starogard Gdański , Pomorskie

55 000 zł | Kawalerka | 15,74 m2 | 2 piętro

  • cena: 55 000 zł
  • 3 494 za m2
Image things

Starogard Gdański , Pomorskie

101 848 zł | 2 pokoje | 40,40 m2 | 3 piętro

  • cena: 101 848 zł
  • 2 521 za m2