Poniec, Wielkopolskie

Obiekt | 80 000 zł | 50,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 80 000 zł
 • Miasto: Poniec
 • Powierzchnia: 50,00 m2
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Cena za m2: 1 600 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 8 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 34154X79988671
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-03 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1008/KNO/362/2019
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami w Poznaniu, Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań
Przedmiot przetargu:
zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Poniec, powiat gostyński, woj. wielkopolskie, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działki nr 729/15 o pow. 0,0871 ha, arkusz mapy 12 wraz z prawem własności zabudowy.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do Dz. III KW sprzedawanej nieruchomości zawiera informacja przetargowa, stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Gostyniu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer PO1Y/00042287/1, w której jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa, zaś PKP Spółka Akcyjna - jako użytkownik wieczysty działki gruntu i właściciel budynku.
Cena wywoławcza: 80.000,00 zł netto
Wadium:· 8.000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1.000,00 zł

wpłacenie wadium w wysokości 8.000,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1008/KNO/362/2019. Za datę uiszczenia wadium
przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 03.07.2019 r

Image things

Poznań , Nowe Miasto

11 931 zł | 11,80 m2

 • cena: 11 931 zł
 • 1 011 za m2
Image things

Kicin , Wielkopolskie

1 968 800 zł | 1,00 m2

 • cena: 1 968 800 zł
 • 1 968 800 za m2
Image things

Roszków , Wielkopolskie

120 000 zł | 96,00 m2

 • cena: 120 000 zł
 • 1 250 za m2