Żagań, Lubuskie

Mieszkanie | 61 000 zł | Kawalerka | 28,84 m2 | Parter

- 30 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 61 000 zł
 • Miasto: Żagań
 • Powierzchnia: 28,84 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 2 115 zł
 • Ulica: Śląska 10
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 100 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34153X79986329
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-05 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: sprzedaż lokalu mieszkalny nr 2 przy ul. Śląskiej 10 o powierzchni 28,84 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicą o powierzchni 9,71 m2 i wc na półpiętrze o powierzchni 0,90 m2 oraz udziałem 98/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 1401/13 o powierzchni 570 m2.

Cena wywoławcza
61.000,00 zł
Wadium
6.100,00 zł
Opis
Wadium 6.100 zł. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny znajduje się budynku mieszkalnym 3-kondygnacyjnym, z użytkowym poddaszem, murowanym, podpiwniczonym. Budynek wybudowany został w 1906 r. i ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Budynek wyposażony jest w sieć elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Lokal mieszkalny nr 2 znajduje się na parterze budynku. Bezpośrednie wejście do lokalu odbywa się przez wspólny z lokalem nr 1 przedpokój. Lokal składa się z jednego pokoju oraz kuchni. Przynależna do lokalu wc znajduje się poza lokalem, na półpiętrze. Ściany i sufity wewnętrzne nieotynkowane, niemalowane. Podłogi – posadzki betonowe. Stolarka okienna drewniana w złym stanie technicznym. Ogrzewanie indywidualne, kaflowe. W lokalu instalacje elektryczna, wodna i kanalizacyjna do remontu. Do lokalu przynależy piwnica. Nieruchomość wpisana w jest w księdze wieczystej Kw Nr ZG1G/00041629/2. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy. Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 9 lipca 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro).
Informacje dodatkowe
Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 5 lipca 2019 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 29 czerwca 2019 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostały uczestnikom postępowania wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia przetargu. Należność ustalona w przetargu winna być wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchybienia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonka na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólnoty majątkowej małżonków. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu winny dysponować dowodem osobistym (swoim i małżonka), aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą niezbędne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), Tel. (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Image things

Żagań , Lubuskie

22 367 zł | Kawalerka | 27,42 m2

 • cena: 22 367 zł
 • 816 za m2
Image things

Żagań , Lubuskie

36 188 zł | 2 pokoje | 42,98 m2 | Parter

 • cena: 36 188 zł
 • 842 za m2
Image things

Żagań , Lubuskie

130 823 zł | 3 pokoje | 71,42 m2 | Parter

 • cena: 130 823 zł
 • 1 832 za m2