Rymanów, Podkarpackie

Lokal użytkowy | 170 000 zł | 67,95 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 170 000 zł
 • Miasto: Rymanów
 • Powierzchnia: 67,95 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 2 502 zł
 • Ulica: Rynek 5
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 17 000 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 34141X79958225
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-09 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ GMINY RYMANOW
OGŁASZA
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej Nr 3 polożonej w Rymanowie ul. Rynek 5 wraz z udziałem w działce i częściach wspólnych budynku.


Termin przetargu i warunki wniesienia wadium 1. Przetarg odbędzie się dnia 15.07.2019r. o godz. 10w budynku Urzędu Gminy
w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a , pokój nr 202. 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 17000zl.
Wpłata wadium gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek Gminy Rymanów w PKO Bank Polski S.A. - nr 64 1020 4391 0000 6902 0156 6850
w terminie do dnia 9.07.2019r. 3. Za datę wpłaty wadium przelewem uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek
bankowy Gminy Rymanów. 4. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w
formie pieniądza w wyznaczonym terminie. 5. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy przedłożyć Przewodniczącemu komisji przetargowej. 6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. 8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Image things

Jarosław , Podkarpackie

397 800 zł | 302,00 m2

 • cena: 397 800 zł
 • 1 317 za m2
Image things

Miłocin , Podkarpackie

234 324 zł | 191,56 m2

 • cena: 234 324 zł
 • 1 223 za m2
Image things

Wielopole , Podkarpackie

24 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 24 000 zł
 • 24 000 za m2