Rzeszów, Podkarpackie

Dom | 271 426 zł | 153,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Agata Płonka Kancelaria Komornicza nr XV w Rzeszowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09.07.2019 o godz. 10:20w sali nr 31 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Rzeszowie odbędzie się:


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


nieruchomości położonej w miejscowości Rzeszów, przy ul. Morgowa 150B . Dla nieruchomości księgę wieczystą nr RZ1Z/00086978/8 prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie . Nieruchomość o pow 580,002 m zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o pow 153,00 m2 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 361.901,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 271.425,75 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj 36.190,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w inny wskazany przez komornika sposób lub na konto komornika: 28203000451110000003521380 Bank BGZ BNP Paribas S.A Centrala - Departament Operacji Krajowych.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Rzeszów , Podkarpackie

265 550 zł | 125,90 m2

  • cena: 265 550 zł
  • 2 109 za m2
Image things

Rzeszów , Biała

197 000 zł | 82,30 m2

  • cena: 197 000 zł
  • 2 394 za m2
Image things

Rzeszów , Podkarpackie

25 000 000 zł | 1 769,96 m2

  • cena: 25 000 000 zł
  • 14 125 za m2