Rozprza, łódzkie

Dom | 78 967 zł | Dom | 71,65 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Sławomir Suliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-07-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy Słowackiego 5, 97-300 , pokój XVIII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:położonej przy 25,Cieślin, 97-340 Rozprza, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składająca się z działek:487/1-pow.0,1280 ha,5487/2-pow.0,0500 ha,501/1- pow.0,3100 ha,523/1-0,0350 ha. Zabudowana działka 487/1 jest położona przy drodze utwardzonej, w której są wodociag wiejski i sieć energetyczna. Na działce tej w kształcie bardzo wydłużonego prostokąta znajduje sie budynek mieszkalny z lat 50 tych XX wieku oraz budynki gospodarcze.Budynek parterowy(pow.71,65 m.kw) o konstrukcji murowanej z cegły poddany remontowi -modernizacji ok.10 lat wstecz i ociepleniu styropianem,więźba dachowa drewniana ,pełne deskowanie,pokrycie papą.Okna z profili PCV,strop drewniany, podwieszane sufity,karton gips,na podłogach panele oraz glazura.W budynku 2 mieszkania:od południa 2 pokoje,kuchnia,korytarz,łazienka,w-c,ganek, od północy: pokój,ganek,kuchnia,łazienka,w.c.C.o. na węgiel i drewno,gazu z sieci brak. Budynki gospodarcze z lat 50 tych XX przylegające do budynku mieszkalnego o pow. łącznej ok.60.m kw murowane z pustaka,dach jednospadowy,ogólny stan techniczny bardzo przeciętny. Za budynkami w kierunku południowym znajduje się stary sad jabłoniowy.Działka 487/2 jest ugorowana,działki 501/1 i 523/1 nie uprawiane,porośnięte samosiejkami-sosny,brzozy,olchy w wieku ok.20 lat.Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nieruchomość znajduje się na terenie budowlanym.

Suma oszacowania wynosi 118 450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 78 966,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 845,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności BP SA o Piotrków Trybunalski 46 10203916 0000 0202 0078 6756.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Leźnica Wielka, łódzkie

90 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 59,37 m2 | 4 piętro

  • cena: 90 000 zł
  • 1 516 za m2
Image things

Łódź, Górna

120 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 44,51 m2 | 1 piętro

  • cena: 120 000 zł
  • 2 696 za m2
Image things

Leźnica Wielka, łódzkie

56 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 41,63 m2 | 3 piętro

  • cena: 56 000 zł
  • 1 345 za m2