Białystok , Antoniuk

Mieszkanie | 107 525 zł | 2 pokoje | 46,90 m2 | Parter

- 63 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OBWIESZCZENIE 
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Cezary Kalinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  09-08-2019r. o godz.10:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość  
należącego do dłużnika:
położonego: 15-740 Białystok, ul. Antoniukowska 15B/3, 
dla którego  Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00165652/7
Suma oszacowania wynosi 143 367,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    107 525,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 336,70zł. Rękojmię należy wpłacić do dnia 07.08.2019r. na konto  komornika:
Bank PEKAO SA Oddział w Białymstoku 60124052111111000049282692
Przedmiotowy lokal mieszkalny posiada powierzchnię użytkową 41,5 m2, natomiast lokal mieszkalny wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych posiada powierzchnię 46,90 m2. Lokal usytuowany jest na pierwszej kondygnacji. W skład lokalu wchodzą: kuchnia, dwa pokoje, łazienka z wc, przedpokój oraz balkon typu loggia. Do lokalu przynależy piwnica.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Image things

Białystok , Białostoczek

186 000 zł | 71,90 m2

  • cena: 186 000 zł
  • 2 587 za m2
Image things

Białystok , Antoniuk

78 860 zł | 25,25 m2 | 3 piętro

  • cena: 78 860 zł
  • 3 123 za m2
Image things

Białystok , Antoniuk

109 650 zł | Kawalerka | 28,71 m2 | 6 piętro

  • cena: 109 650 zł
  • 3 819 za m2