Rozprza, Łódzkie

Dom | 52 310 zł | 71,65 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim


Sławomir Suliński


Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 22A, 97-300 Piotrków Trybunalski


tel. 446497370 / fax. 446497370


Sygnatura: Km 3189/15


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Sławomir Suliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-07-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy Słowackiego 5, 97-300 , pokój XVIII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy 25,Cieślin, 97-340 Rozprza, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/00066904/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składająca się z działek:487/1-pow.0,1280 ha,5487/2-pow.0,0500 ha,501/1- pow.0,3100 ha,523/1-0,0350 ha.
Zabudowana działka 487/1 jest położona przy drodze utwardzonej, w której są wodociag wiejski i sieć energetyczna.
Na działce tej w kształcie bardzo wydłużonego prostokąta znajduje sie budynek mieszkalny z lat 50 tych XX wieku oraz budynki gospodarcze.Budynek parterowy(pow.71,65 m.kw) o konstrukcji murowanej
z cegły poddany remontowi -modernizacji ok.10 lat wstecz i ociepleniu styropianem,więźba dachowa drewniana ,pełne deskowanie,pokrycie papą.Okna z profili PCV,strop drewniany, podwieszane sufity,karton gips,na podłogach panele oraz glazura.W budynku 2 mieszkania:od południa
2 pokoje,kuchnia,korytarz,łazienka,w-c,ganek,
od północy: pokój,ganek,kuchnia,łazienka,w.c.C.o. na węgiel i drewno,gazu z sieci brak.
Budynki gospodarcze z lat 50 tych XX przylegające do budynku mieszkalnego o pow. łącznej
ok.60.m kw murowane z pustaka,dach jednospadowy,ogólny stan techniczny bardzo przeciętny.
Za budynkami w kierunku południowym znajduje się stary sad jabłoniowy.Działka 487/2 jest ugorowana,działki 501/1 i 523/1 nie uprawiane,porośnięte samosiejkami-sosny,brzozy,olchy w wieku ok.20 lat.Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nieruchomość znajduje się na terenie budowlanym.


Suma oszacowania wynosi 118 450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 78 966,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 845,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności BP SA o Piotrków Trybunalski 46 10203916 0000 0202 0078 6756.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Sławomir SulińskiImage things

Bełchatów , Łódzkie

692 500 zł | 192,00 m2

  • cena: 692 500 zł
  • 3 607 za m2
Image things

Tomaszów Mazowiecki , Łódzkie

133 092 zł | 48,00 m2

  • cena: 133 092 zł
  • 2 773 za m2
Image things

Łódź , Górna

15 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 15 000 zł
  • 15 000 za m2