Machowo, Podkarpackie

Mieszkanie | 37 000 zł | 2 pokoje | 55,00 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 37 000 zł
 • Miasto: Machowo
 • Powierzchnia: 55,00 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 673 zł
 • Ulica: 4
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 3 700 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34041X79724025
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-14 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Sadki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Sadki. Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 roku o godz.10 - tej w sali Nr 1 (parter) Urzędu Gminy w Sadkach ul. Strażacka 11.
1. Przedmiotem sprzedaży jest: Lokal mieszkalny Nr 4 usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego czterolokalowego oznaczonego numerem porządkowym 8, o powierzchni użytkowej lokalu 55,00 m2 i pomieszczeń przynależnych; piwnicy oraz boksu gospodarczego. Lokal mieszkalny składa się z pokoju nr 1 o pow. użytkowej 14,90 m2, pokoju nr II o pow. użytkowej 13,90 m2, kuchni o pow. użytkowej 12,30 m2, przedpokoju o pow. użytkowej 4,50 m2 i łazienki o pow. 5,40 m2 oraz spiżarni o pow.4,00 m2. Do lokalu przynależy piwnica nr 4 o powierzchni użytkowej 7,70 m2 oraz boks gospodarczy o pow. użytkowej 13,50 m2. Lokal wymaga remontu kapitalnego. Nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Radzicz - osada Machowo na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 23/15 o pow. 0,2443 ha zapisanej w KW BY1N/00012088/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nakle, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest udział w częściach wspólnych budynku i gruntu w ułamku 238/1000. Budynek wyposażony jest w energię elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną odprowadzaną do lokalnego zbiornika bezodpływowego. Sposób ogrzewania lokalu - piece kaflowe. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich. W/w działka w Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Sadki Nr IV/3/2015 z dnia 29 stycznia 2015r. leży w I strefie zurbanizowanej, tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, techniczno - produkcyjnej, tereny komunikacji i infrastruktury techniczne. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 37.000,- zł.
(słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych).
§ 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości tj. 3.700,- zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych) - najpóźniej do dnia 14 czerwca br. na konto Urzędu Gminy w BS Nakło nad Notecią Nr 45 8179 0009 0030 1266 2000 0010.
$ 3. Za termin wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sadki.
$ 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika od zawarcia umowy notarialnej.
§ 5. Wygrywający przetarg zobowiązany jest pokryć koszty umowy notarialnej.
formacje na temat zbywanej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sadkach przy ul. Strażackiej 11 pokój Nr 22 tel. (52)339-39-40).
§ 7. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu
$ 8. Ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sadki i na urzędowych tablicach ogłoszeń.
WET Tigr Ddruz 0nlewles

Image things

Rymanów , Podkarpackie

106 800 zł | 1,00 m2

 • cena: 106 800 zł
 • 106 800 za m2
Image things

Ropczyce , Podkarpackie

83 576 zł | Kawalerka | 35,07 m2 | 2 piętro

 • cena: 83 576 zł
 • 2 383 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

102 467 zł | 302,60 m2

 • cena: 102 467 zł
 • 339 za m2