Lesko, Podkarpackie

Obiekt | 288 000 zł | 255,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Przemysław Kubica na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-07-2019 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lesku z siedzibą przy pl. Konstytucji 3 Maja 9, 38-600 Lesko, pokój 113, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Piłsudskiego 48E, 38-600 Lesko, dla której SĄD REJONOWY LESKO IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1E/00034768/5.
Opis nieruchomości:
Grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek magazynowy stanowiący odrębną nieruchomość położony na działce 1322/82 o pow. 0,0567 ha w miejscowości Lesko gm. Lesko. Nieruchomość stanowi działka 1322/82 z obrębu Lesko umiejscowiona wśród typowej dla tej części miejscowości zabudowy o charakterze handlowo-usługowym, magazynowym i produkcyjnym. Działka o pow. 567 m2 leży na terenie niemal płaskim, kształt zbliżony do prostokąta, dający możliwość bardzo dobrego zagospodarowania. Dojazd możliwy bezpośrednio z drogi głównej prowadzącej przez miejscowość poprzez działki sąsiednie. Grunt w większej części zabudowany, od południa i północy wyłożony kostką betonową w bardzo złym stanie technicznym. Grunt zabudowany parterowym budynkiem użytkowym w całości podpiwniczonym z zabudowie szeregowej, łączącej się z innymi budynkami o podobnej funkcji. Budynek o konstrukcji murowanej, strop żelbetowy, dach płaski kryty papą. Wejście do budynku po schodach (terakota), drzwi wejściowe PCV, z drugiej strony budynku rampa wyładunkowa, betonowa częściowo przykryta blachą, drzwi wyładunkowe drewniane. W lokalu znajduje się sala główna, łazienka z WC oraz pomieszczenie biurowe. Łączna powierzchnia lokalu 255,10 m2. W sali głównej, łazience i pomieszczeniu biurowym glazura, tynki białe wapienne, oprawy świetlne na świetlówki, stan techniczny lokalu dobry. Strop na piwnicą żelbetowy, zejście do piwnicy osobnym wejściem z zewnątrz. Okna w całym lokalu drewniane zakratowane. Dostępne instalacje - elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna. Lokal ogrzewany piecem kaflowym. Lokalizacja bardzo dobra.

Suma oszacowania wynosi 384 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 288 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Lesku 58 8642 1012 2003 1218 4783 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Jarosław , Podkarpackie

38 325 zł | 38,00 m2

  • cena: 38 325 zł
  • 1 009 za m2
Image things

Leżajsk , Podkarpackie

58 010 zł | 2 pokoje | 30,55 m2 | 2 piętro

  • cena: 58 010 zł
  • 1 899 za m2
Image things

Miłocin , Podkarpackie

234 324 zł | 191,56 m2

  • cena: 234 324 zł
  • 1 223 za m2