Gniewowo, Pomorskie

Obiekt | 36 750 zł | 13,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie zastępca Szymon Fudalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-06-2019 o godz. 10:40 pod adresem: Budynek Sądu w Pucku, ul.1 Maja 15/sala 12, 84-100 Puck, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:, położonej przy ul.Narcyzowa 11, 84-206 Gniewowo, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rej. w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00066809/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 115/23, o pow. 500 m 2 , zabudowaną parterowym, niepodpiwniczonym budynkiem gospodarczym, wykonanym systemem gospodarczym, o pow.użytk. 13,80 m2, konstrukcji drewnianej, z dachem konstrukcji drewnianej krytym blachodachówką, nietrwale związanym z gruntem oraz betonowymi schodami stanowiącymi zejście z tarasu budynku mieszkalnego wolnostojącego zlokalizowanego na działce sąsiedniej nr 115/19. Zgodnie z Miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gniewowo w gminie Wejherowo, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIII/531/2014 ze zm. VIII/75/2015 z 20-05-2015 z dnia 2014-09-10 nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem IV.06.MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Suma oszacowania wynosi 49 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Wejherowo 91102019120000940200118240.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: w budynku Sądu w Pucku, przy ul. 1-go Maja 15, w Kancelarii Komornika Sądowego, ul. Sienkiewicza 2E, 84-200 Wejherowo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Kościerzyna , Pomorskie

108 750 zł | 2 pokoje | 34,80 m2

  • cena: 108 750 zł
  • 3 125 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

236 925 zł | 3 pokoje | 64,00 m2 | 3 piętro

  • cena: 236 925 zł
  • 3 702 za m2
Image things

Malbork , Pomorskie

83 550 zł | 2 pokoje | 51,80 m2 | 1 piętro

  • cena: 83 550 zł
  • 1 613 za m2