Swarożyn, Pomorskie

Mieszkanie | 9 900 zł | Kawalerka | 14,50 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Tczewie


Adam Śmiałek


Kancelaria Komornicza, Jagiellońska 55, Tczew, 83-110 Tczew


tel. 58 562-22-31 / fax. 58 562-22-31


Sygnatura: KM 211/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-08-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie z siedzibą przy Kołłątaja 6, 83-110 Tczew, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Waćmierek 9/3, 83-115 Swarożyn, dla którego Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1T/00051267/6.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 14,50 m2 na parterze w budynku trzylokalowym. Lokal składa się z pokoju i kuchni. W lokalu brak łazienki i wc.


Suma oszacowania wynosi 13 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 900,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 320,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas 41 1600 1462 1819 4760 9000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Adam ŚmiałekImage things

Morzeszczyn , Pomorskie

32 000 zł | 2 pokoje | 31,03 m2

  • cena: 32 000 zł
  • 1 031 za m2
Image things

Kwidzyn , Pomorskie

115 493 zł | 313,07 m2

  • cena: 115 493 zł
  • 369 za m2
Image things

Sobowidz , Pomorskie

38 500 zł | 1,00 m2

  • cena: 38 500 zł
  • 38 500 za m2