Gliwice , Śląskie

Mieszkanie | 102 750 zł | 2 pokoje | 44,98 m2 | 6 piętro

- 54 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach


Tomasz Kostecki


Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 13, Gliwice, 44-100 Gliwice


tel. 790 575 484 / fax.


Sygnatura: KM 12/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Tomasz Kostecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-06-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, pokój 219, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Sztabu Powstańczego 9/17, 44-102 M. Gliwice, dla którego SĄD REJONOWY GLIWICE VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/00113777/9.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny. Lokal o powierzchni 42,78m2 wraz z piwnicą o powierzchni 2,20m2. Lokal składa się z pokoi - 2, kuchni -1, łazienki z wc - 1, przedpokój -1, jest balkon. Kondygnacja -5,0, w budynku 7 kondygnacyjnym wyposażonym w windę. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek: 1155/1 (numer działki ewidencyjnej).
Nazwa spółdzielni mieszkaniowej: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice" regon spółdzielni mieszkaniowej 00352274000000. Budynek w którym znajduje się lokal uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, ciepłej wody z sieci miejskiej. Lokal znajduje się w bloku mieszkalnym wykonanym w technologii wielkiej płyty. Stan techniczny lokalu jest przeciętny.


Suma oszacowania wynosi 137 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 98 1050 1298 1000 0090 3090 9155.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Tomasz KosteckiImage things

Gliwice , Śląskie

41 333 zł | Kawalerka | 43,78 m2 | 1 piętro

  • cena: 41 333 zł
  • 944 za m2
Image things

Gliwice , Śląskie

480 000 zł |

  • cena: 480 000 zł
Image things

Gliwice , Śląskie

341 000 zł | 4 pokoje | 146,98 m2 | Parter

  • cena: 341 000 zł
  • 2 320 za m2