Włostów , Świętokrzyskie

Obiekt | 1 300 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk Masy Upadłości

Grupy Sadowniczej z o.o. z siedzibą w Bilczy

zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości położonej

we Włostowie, gmina Lipnik, powiat opatowski na którą składają się:

- prawo wieczystego użytkowania działek gruntu nr 40/119 o pow. 78 668m2, nr 40/56 o pow. 16m2, zabudowanych budynkami przeznaczonymi do rozbiórki - KI1T/00036952/3 oraz KI1T/00037061/7,

- prawo własności lokalu mieszkalnego o pow. użyt. 42,81m2, wraz z udziałem 4281/171027 w prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz częściach wspólnych budynku - KI1T/00036900/4,

- prawo własności lokalu niemieszkalnego o pow. użyt. 714m2, wraz z udziałem 71400/171027 w prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz częściach wspólnych budynku - KI1T/00036905/9,

za cenę nie niższą od ceny wywołania, która wynosi 1 300 000,00 złotych netto.

Oferty – z dopiskiem na kopercie należy składać do dnia 15 lipca 2019r. do godz. 12.00 do Kancelarii Syndyka, przy ul.1-go Maja 4c, 20-410 Lublin. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 53 444 38, na stronie , bądź w Kancelarii Syndyka, gdzie również można zapoznać się z Regulaminem sprzedaży oraz operatami z oszacowania nieruchomości.

Image things

Włostów , Świętokrzyskie

600 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 600 000 zł
  • 600 000 za m2