Bielsko-Biała, Antoniuk

Garaż | 15 680 zł | 18,84 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 15 680 zł
 • Miasto: Bielsko-Biała
 • Powierzchnia: 18,84 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 832 zł
 • Ulica: Antoniuk Fabryczny
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 568 zł
 • Rodzaj: Garaż
 • Numer oferty: 33827X79222837
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-24 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza:
Cztery pierwsze przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta
Białystok, ograniczone do wspólwłaścicieli nieruchomości oznaczonych numerami
geodezyjnymi 1201/15 i 1201/20 w obr. 2 - Wysoki Stoczek


garaż 2 18,84 m2

Ponadto nabywca każdego z garaży poniesie koszty związane z określeniem wartości nieruchomości lokalowej w kwocie 240,00 zł (zwolnione z podatku VAT) oraz z wyceną wartości służebności przejścia i przejazdu obciążającej nieruchomość gminną nr 1201/10 w kwocie 119,93 zł brutto (w tym podatek VAT w wysokości 22,43 zł wg stawki 23 %).

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania - działka zagospodarowana budynkiem garażowym przyłączonym do napowietrznej sieci energii elektrycznej. Teren, na którym posadowiony jest budynek garażowy, wyposażony jest także w urządzenia sieci wodno kanalizacyjnej i c.o. (brak wykonanych przyłączy do budynku). Obciążenia nieruchomości - brak.
Termin przetargów – 01 lipca 2019 r. (poniedziałek), godz. 11°0, sala 10 Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku.
Termin wpłat wadium w pieniądzu, przelewami w kwotach wyżej wykazanych - do dnia 21 czerwca 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego Departamentu Rachunkowości Pekao S.A. Nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. 0 wysokości postąpień decydują uczestnicy przetargu – nie mniej niż 160,00 zł (w każdej z licytacji). Termin okazania garaży - 10 czerwca 2019 r. w godz. 900 – 930. Uzasadnienie wyboru formy przetargów: ograniczenie przetargów ustnych do współwłaścicieli nieruchomości nr 1201/15 i 1201/20 w obr. 2, zapewni nabywcom garaży prawo przejazdu po tych działkach, które są częścią ciągu komunikacyjnego łączącego zbywane garaże z drogą publiczną.

Image things

Bielsko-Biała , Śląskie

402 487 zł | 147,10 m2

 • cena: 402 487 zł
 • 2 736 za m2
Image things

Bielsko-Biała , Śląskie

210 450 zł | 52,40 m2

 • cena: 210 450 zł
 • 4 016 za m2
Image things

Bielsko-Biała , Śląskie

459 730 zł | 127,18 m2

 • cena: 459 730 zł
 • 3 615 za m2