Białystok, Podlaskie

Garaż | 15 660 zł | 18,78 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 15 660 zł
 • Miasto: Białystok
 • Powierzchnia: 18,78 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 834 zł
 • Ulica: Antoniuk Fabryczny
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 566 zł
 • Rodzaj: Garaż
 • Numer oferty: 33826X79220495
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-21 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza:
Cztery pierwsze przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta
Białystok, ograniczone do wspólwłaścicieli nieruchomości oznaczonych numerami
geodezyjnymi 1201/15 i 1201/20 w obr. 2 - Wysoki Stoczek


garaż 5 18,72 m2

Ponadto nabywca każdego z garaży poniesie koszty związane z określeniem wartości nieruchomości lokalowej w kwocie 240,00 zł (zwolnione z podatku VAT) oraz z wyceną wartości służebności przejścia i przejazdu obciążającej nieruchomość gminną nr 1201/10 w kwocie 119,93 zł brutto (w tym podatek VAT w wysokości 22,43 zł wg stawki 23 %).

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania - działka zagospodarowana budynkiem garażowym przyłączonym do napowietrznej sieci energii elektrycznej. Teren, na którym posadowiony jest budynek garażowy, wyposażony jest także w urządzenia sieci wodno kanalizacyjnej i c.o. (brak wykonanych przyłączy do budynku). Obciążenia nieruchomości - brak.
Termin przetargów – 01 lipca 2019 r. (poniedziałek), godz. 11°0, sala 10 Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku.
Termin wpłat wadium w pieniądzu, przelewami w kwotach wyżej wykazanych - do dnia 21 czerwca 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego Departamentu Rachunkowości Pekao S.A. Nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. 0 wysokości postąpień decydują uczestnicy przetargu – nie mniej niż 160,00 zł (w każdej z licytacji). Termin okazania garaży - 10 czerwca 2019 r. w godz. 900 – 930. Uzasadnienie wyboru formy przetargów: ograniczenie przetargów ustnych do współwłaścicieli nieruchomości nr 1201/15 i 1201/20 w obr. 2, zapewni nabywcom garaży prawo przejazdu po tych działkach, które są częścią ciągu komunikacyjnego łączącego zbywane garaże z drogą publiczną.

Image things

Białystok , Antoniuk

102 200 zł | 23,75 m2 | Parter

 • cena: 102 200 zł
 • 4 303 za m2
Image things

Białystok , Starosielce

115 154 zł | 48,40 m2

 • cena: 115 154 zł
 • 2 379 za m2
Image things

Białystok , Antoniuk

129 000 zł | Kawalerka | 28,71 m2 | 4 piętro

 • cena: 129 000 zł
 • 4 493 za m2