Filipowo , Podlaskie

Obiekt | 21 658 zł | 42,95 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 14.06.2019 r. o godz. 09.00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę pod adresem ul. Sejneńska 30,16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 42,95 m2 w złym stanie technicznym, działki nr 1716, 1717 o łącznej pow. 0,0896 ha, nieruchomość położona przy ul. Garbaskiej w Filipowie (pomiędzy domami o numerach 19 i 25), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00020789/3. Suma oszacowania wynosi 28 877,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 21 657,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 16 700,00 zł.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 12.06.2019 r.: PKO BP S.A. o. Suwałki 86 1020 1332 0000 1302 0328 4569.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Image things

Białowieża , Podlaskie

51 905 zł | 237,60 m2

  • cena: 51 905 zł
  • 218 za m2
Image things

Suwałki , Podlaskie

258 175 zł | 108,70 m2

  • cena: 258 175 zł
  • 2 375 za m2
Image things

Nowa Wieś , Podlaskie

132 225 zł | 68,68 m2

  • cena: 132 225 zł
  • 1 925 za m2