Radom, Osiedle XV-lecia

240 000 zł | Mieszkanie | 50,64 m2

- 34 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 240 000 zł
 • Miasto: Radom
 • Powierzchnia: 50,64 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 4 739 zł
 • Ulica: 11 Listopada 69
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 32 000 zł
 • Numer oferty: 338174X792003511
 • Termin wpłaty wadium: 15-07-2024 - Co to znaczy?

Opis

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu podaje do publicznej wiadomości, że 16 lipca 2024 roku, o godzinie 12.00, w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu, przy ul. Zbrowskiego 106, pokój 326 – sala konferencyna, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości sklasyfikowanej jako lokal mieszkalny o powierzchni 50,64 m² stanowiący odrębną nieruchomość wraz z piwnicą nr 29 o powierzchni 9,14 m² jako pomieszczeniem przynależnym, położonej pod adresem Radom, ul. 11 Listopada 69/77 lok. 29, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Wartość oszacowana nieruchomości wynosi 320.000zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).

Cena wywołania w pierwszym terminie wynosi 75% sumy oszacowania i wynosi 240.000zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych).

Licytant przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć wadium wynoszące 1/10 sumy oszacowania tj. 32.000zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych). Wadium winno być złożone
na rachunek bankowy Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego nr NBP O/O Warszawa 23 1010 1010 0096 5413 9120 0000. Przy wpłacie na rachunek wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata zostanie uznana na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna. Wadium może być również złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny tj. Naczelnika I US w Radomiu.

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.

Historyczne ceny

Image things

Radom, Gołębiów I

131 000 zł | Mieszkanie | 30,00 m2

 • cena: 131 000 zł
 • 4 367 za m2
Image things

Radom, Gołębiów I

146 000 zł | Mieszkanie | 29,00 m2

 • cena: 146 000 zł
 • 5 034 za m2
Image things

Radom, Śródmieście

229 275 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 71,11 m2

 • cena: 229 275 zł
 • 3 224 za m2