Obrzycko, wielkopolskie

54 500 zł | Garaż | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 54 500 zł
 • Miasto: Obrzycko
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Cena za m2: 54 500 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 500 zł
 • Numer oferty: 336201X787382745
 • Termin wpłaty wadium: 01-03-2024 - Co to znaczy?

Opis

Starosta Szamotulski
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Obrzycku

Przetarg odbędzie się w dniu 7 marca 2024 r., o godz. 900 , w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Szamotułach, przy ul. Wojska Polskiego 4,
w budynku B, sala nr 7.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest położona w Obrzycku, oznaczona ewidencyjnie jako:
jednostka ewidencyjna: 302401_1 Obrzycko – miasto, obręb 0001 Obrzycko,
ark. m. 10, działka nr 985/3, o powierzchni 0,0422 ha, zapisana w księdze
wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X jako własność Skarbu Państwa.
Powyższa nieruchomość jest zabudowana budynkiem garażowym, w części
ogrodzona, utwardzona płytami betonowymi oraz porośnięta roślinnością


Cena wywoławcza wynosi: 54 500,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100)
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43
ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(tekst jednolity Dz.U z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).
Wadium wynosi: 5 500,00 zł
(słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium
w podanej powyżej wysokości, w pieniądzu, na rachunek bankowy
sprzedającego - Powiatu Szamotulskiego, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500
Szamotuły, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Duszniki nr 83 9072 0002
2004 0410 7149 0001, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 1 marca 2024 r

Image things

Smolniki Osieckie, wielkopolskie

8 175 zł | Działka | 0.08 ha.

 • cena: 8 175 zł
Image things

Pobiedziska, wielkopolskie

255 735 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 61,94 m2 | 3 piętro

 • cena: 255 735 zł
 • 4 129 za m2
Image things

Sokolna, wielkopolskie

83 175 zł | Działka | 2.9 ha.

 • cena: 83 175 zł