Linów, Świętokrzyskie

Obiekt | 49 085 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 99/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 26660.

Syndyk masy upadłości konsumenckiej Wiesławy Goździkowskiej, zamieszkałej: ul. Marczaka 11/6, 39-400 Tarnobrzeg, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych z prawem własności.
W skład zbywanych nieruchomości wchodzą:
1. działka nr ewid. 1767, o pow. 1,8700 ha, zabudowana, położona w obr. Linów 104, gm. Zawichost, pow. sandomierski, objęta KW NR KII S/00075374/1, prowadzona przez Sąd Rejonowy, V Wydział Ksiąg Wieczystych w Sandomierzu, w trybie art. 320 Prawa upadłościowego za cenę wywoławczą, stanowiącą cenę oszacowania w kwocie: 49.085,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej:
- działka nr ewid. 1767, o pow. 1,8700 ha (4.909,00 zł),

2. Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie
z napisem „Przetarg - V GUp 277/18 - nie otwierać”, w siedzibie syndyka w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 25, pokój 217, w terminie do 25.06.2019 r. (decyduje data wpływu).
3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27.06. 2019 r., o godz. 10.
Szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład oferowanych do sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz dodatkowych warunków związanych z ich zakupem, zainteresowani mogą zasięgnąć w biurze syndyka w Stalowej Woli przy Al. Jana Pawła II 25 p. 217, oraz telefonicznie 661 116 426.

Image things

Ostrowiec Świętokrzyski , Świętokrzyskie

63 849 zł | 2 pokoje | 50,38 m2 | 1 piętro

  • cena: 63 849 zł
  • 1 267 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

141 350 zł | Kawalerka | 27,68 m2 | 1 piętro

  • cena: 141 350 zł
  • 5 107 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

217 500 zł | 72,85 m2

  • cena: 217 500 zł
  • 2 986 za m2