Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Ostróda, warmińsko-mazurskie

52 500 zł | Mieszkanie | 39,73 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 52 500 zł
 • Miasto: Ostróda
 • Powierzchnia: 39,73 m2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Cena za m2: 1 321 zł
 • Ulica: Gen. Sikorskiego 2
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 10 000 zł
 • Numer oferty: 335851X786563045
 • Termin wpłaty wadium: 08-03-2024 - Co to znaczy?

Opis

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci udziału 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego w Ostródzie, przy ulicy Gen. Sikorskiego 2, o łącznej powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 39,73 m2 oraz udziałem wynoszącym 7/100 części w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Nr XXXX/XXXXXXXX/X

2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 52.200 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych 00/100).

3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operat może zostać udostępniony również drogą elektroniczną po kontakcie z syndykiem.

4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2024 r. na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail.

5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.

6. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: Grant Finance sp. z o. o. 20 1140 1153 0000 4640 5200 1165 w terminie do dnia 08.03.2024 r. Wadium winne być wpłacone bezpośrednio z rachunku oferenta.

7. Zastrzega się utratę wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka lub w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania ww. umowy z winy oferenta.

Image things

Długochorzele, warmińsko-mazurskie

188 000 zł | Działka | 0.1043 ha.

 • cena: 188 000 zł
Image things

Łapka, warmińsko-mazurskie

65 108 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,60 m2 | Parter

 • cena: 65 108 zł
 • 1 938 za m2
Image things

Trękusek, warmińsko-mazurskie

102 400 zł | Działka | 0.1037 ha.

 • cena: 102 400 zł