Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Nidzica, warmińsko-mazurskie

105 000 zł | Mieszkanie | 77,60 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 105 000 zł
 • Miasto: Nidzica
 • Powierzchnia: 77,60 m2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Cena za m2: 1 353 zł
 • Ulica: Sportowa 2
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 10 000 zł
 • Numer oferty: 335595X785963493
 • Termin wpłaty wadium: 04-03-2024 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Kazimierza Smolińskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie V Wydziałem Gospodarczym Sekcją ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt OL1O/GUp/4/2022, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki udziału w wysokości 1/2 części w lokalu mieszkalnym o pow. 77,60 m2 stanowiącym odrębną nieruchomość położonym w Nidzicy przy ul. Sportowej 2/4, dla którego Sąd Rejonowy w Nidzicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) oraz udziałem 269/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW nr XXXX/XXXXXXXX/X), wchodzącego w skład masy upadłości

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 105 000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych).
Oferty należy składać w terminie do dnia 04 marca 2024 roku w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej zamkniętej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka (Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02- 797 Warszawa) wraz z podaniem sygnatury akt OL1O/GUp/4/2022 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA w postępowaniu upadłościowym Kazimierza Smolińskiego - XXXX/XXXXXXXX/X" i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Brak spełnienia wskazanego powyżej warunku może skutkować odrzuceniem oferty. Naruszenie stanu koperty może stanowić podstawę do zakończenia procesu sprzedaży bez wyłonienia oferenta.
Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie na rachunku bankowym masy upadłości Kazimierza Smolińskiego określonej powyżej kwoty najpóźniej do końca dnia wyznaczonego terminu). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Kazimierza Smolińskiego o nr 70 1050 1025 1000 0092 9683 3073, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. z dopiskiem „Wadium - sygn. akt OL1O/GUp/4/2022”.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w dniu 05 marca 2024 roku o godzinie 10:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka lub upoważnioną przez niego osobę.

Image things

Nidzica, warmińsko-mazurskie

95 000 zł | Mieszkanie | 77,60 m2

 • cena: 95 000 zł
 • 1 224 za m2