Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Ostróda, warmińsko-mazurskie

213 200 zł | Działka | 0.2593 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 213 200 zł
 • Miasto: Ostróda
 • Powierzchnia: 0.2593 ha
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 281501_1.0001.151/18,
 • Cena za m2: 82 zł
 • Ulica: Szosa Elbląska
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 31 980 zł
 • Numer oferty: 332130X777848463
 • Termin wpłaty wadium: 29-02-2024 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-03-2024 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie, mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr XI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X:
- nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 0,2593 ha, położona przy ul. Szosa Elbląska w Ostródzie, obejmująca działkę nr:
- 151/18 (łąki, klasa IV-V)
Działka nr 151/18 jest niezagospodarowana oraz nieuzbrojona w sieci wodne, kanalizacyjne, energetyczne oraz gazowe. Działka nr 151/18 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 151/4 i posiada dostęp do drogi publicznej na podstawie służebności gruntowej. Działka znajduje się na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne - pod zabudowę usługową.
Suma oszacowania działki nr 151/18 wynosi 319 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 213 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 980,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona do dnia 29 lutego 2024 r. - w gotówce lub na konto komornika:
PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737, w tytule podając: "Km 11456/13 rękojmia"
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Bolejny, warmińsko-mazurskie

39 800 zł | Działka | 0.7096 ha.

 • cena: 39 800 zł
Image things

Elbląg, Zawada

225 750 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 61,40 m2 | 10 piętro

 • cena: 225 750 zł
 • 3 677 za m2
Image things

Grom, warmińsko-mazurskie

6 834 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 6 834 zł