Suwałki , Podlaskie

Mieszkanie | 111 150 zł | 2 pokoje | 49,25 m2 | 3 piętro

- 53 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach


Paweł Wasilewski


Kancelaria Komornicza, Sejneńska 51/4, Suwałki, 16-400 Suwałki


tel. 87 562 60 53 / fax. 87 562 60 53


Sygnatura: Km 1240/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Paweł Wasilewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-07-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach z siedzibą przy Sejneńska 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy ul. Em.Plater 24 B/11, 16-400 Suwałki, dla którego Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00061295/2.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o pow. 49,25m2 usytuowany na III (3) piętrze składający się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i pomieszczenia przynależnego piwnicy o pow.10,66m2. Suma oszacowania wynosi 148 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 150,00zł, w tym suma oszacowania udziału 1/2 części wynosi
74 100,00zł, suma wywołania 55 575,00zł, rękojmia - 7 410 ,00zł).


Suma oszacowania wynosi 148 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 150,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 820,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy Suwałki Centrala 80 93590002 0028 9450 2000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
11.07.2019 09:00 - 09:15

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Suwałkach mieszczącym się pod adresem: Sejneńska 30, Suwałki, 16-400 Suwałki.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Paweł WasilewskiImage things

Suwałki , Podlaskie

175 000 zł | 202,96 m2

  • cena: 175 000 zł
  • 862 za m2
Image things

Suwałki , Podlaskie

151 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 151 000 zł
  • 151 000 za m2
Image things

Suwałki , Podlaskie

46 800 zł | 2 pokoje | 46,52 m2

  • cena: 46 800 zł
  • 1 006 za m2