Grodków , Opolskie

Mieszkanie | 45 662 zł | 2 pokoje | 35,70 m2 | 4 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Piotr Pełka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-07-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nysie z siedzibą przy Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa, pokój 202, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Morcinka 15/10, 49-200 Grodków, dla której SĄD REJONOWY NYSA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1N/00070180/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w miejscowości Grodków, przy ul. Morcinka 15/10. Lokal mieszkalny Nr 10 znajduje się na IV piętrze budynku. Wejście do lokalu z klatki schodowej. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową oraz centralnego ogrzewania. Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni 35,70 m2, do lokalu przynależy piwnica Nr 15 o powierzchni 3,27 m2. W czasie oględzin ustalono, że podłogi są z PCV, okna z PCV, drzwi typowe, stan lokalu określono jako podstawowy.

Suma oszacowania wynosi 60 883,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 662,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 088,30 zł. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, bezpośrednio w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika ING Bank Śląski 06 1050 1490 1000 0005 0296 4166.

W kancelarii komorniczej wolno przeglądać operat szacunkowy nieruchomości.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Prudnik , Opolskie

33 750 zł | Kawalerka | 60,18 m2 | 2 piętro

  • cena: 33 750 zł
  • 561 za m2
Image things

Antoniów , Opolskie

306 026 zł | 1,00 m2

  • cena: 306 026 zł
  • 306 026 za m2
Image things

Dobrzeń Wielki , Opolskie

95 175 zł | 1,00 m2

  • cena: 95 175 zł
  • 95 175 za m2