Więcbork, kujawsko-pomorskie

Dom | 107 333 zł | Dom | 191,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-06-2019 o godz. 10:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Tucholi Wydział Cywilny, ul. Świecka 28, 89-500 Tuchola, pokój 9, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Jastrzębiec 8, 89-410 Więcbork, dla której Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Krajeńskim prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działkę gruntu numer 225/6 o powierzchni 0,2544 ha, na której posadowiono budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 150,3 mkw oraz budynek gospodarczy o powierzchni 191,8 mkw. Teren działki posiada kształt regularny, teren płaski i ogrodzony. Na nieruchomości znajduje się mała architektura ogrodowa. Dojazd do nieruchomości realizowany jest drogą publiczną o nawierzchni gruntowej, o randze drogi gminnej - działa drogowa nr 190.

Suma oszacowania wynosi 161 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 107 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Ciechocinek, kujawsko-pomorskie

237 300 zł | Dom | 297,35 m2

  • cena: 237 300 zł
  • 798 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

221 000 zł | Mieszkanie | 42,40 m2

  • cena: 221 000 zł
  • 5 212 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

180 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 27,70 m2 | 1 piętro

  • cena: 180 000 zł
  • 6 498 za m2