Kędzierzyn-Koźle, Koźle

Mieszkanie | 134 300 zł | 90,43 m2

- 48 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 134 300 zł
 • Miasto: Kędzierzyn-Koźle
 • Powierzchnia: 90,43 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 1 485 zł
 • Ulica: Piotra Skargi 53
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 13 430 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 32255X75541213
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-11 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
ogłasza przetarg

ul. Piotra Skargi 53/2

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu, nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i równocześnie nie stanowią przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy, skutkiem której byłoby korzystanie z nieruchomości przez inne osoby. 2. Dla wyżej wymienionych lokali w dniu 8 marca 2019 r. przeprowadzone zostały I przetargi ustne
nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym. 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. 4. Osoba fizyczna, będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w tenninie i miejscu przetargu osobiście, i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie do dnia 11 czerwca 2019 r. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w PKO BP S.A. w Kędzierzynie-Koźlu nr 57 1020 3714 0000 410201085455, wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości. Za termin zapłaty wadium przyjmuje się datę wpływu kwoty wadium na ww. rachunek bankowy.

Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

45 333 zł | Kawalerka | 35,29 m2 | 2 piętro

 • cena: 45 333 zł
 • 1 285 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

59 500 zł | Kawalerka | 45,27 m2

 • cena: 59 500 zł
 • 1 314 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

44 175 zł | Kawalerka | 35,89 m2 | 2 piętro

 • cena: 44 175 zł
 • 1 231 za m2