Koszalin, zachodniopomorskie

Obiekt | 1 855 700 zł | 3 376,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 855 700 zł
 • Miasto: Koszalin
 • Powierzchnia: 3 376,30 m2
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 550 zł
 • Ulica: Gnieźnieńska 7
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 55 671 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 32252X75534187
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-19 - Co to znaczy?

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr ewidencyjny 126, obręb ewidencyjny nr 0026, o powierzchni 5 797 mkw. położonej w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 7 oraz prawo własności posadowionego na tej działce budynku biurowego.

Nieruchomość znajduje się w południowej części miasta Koszalin, w pobliżu „Ronda Solidarności”, przy ul. Gnieźnieńskiej, która jest jedną z głównych arterii miasta. Nieruchomość jest bardzo dobrze wyeksponowana. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowa, szkoła podstawowa oraz przedszkole.

Działka nr ewidencyjny 126 posiada nieregularny kształt, zbliżony do trapezu, teren działki płaski, w większości utwardzony parkingiem. Działka w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest symbolem Bi-Inne tereny zabudowane.

Budynek wybudowany w 1991 r., posiada siedem kondygnacji nadziemnych (ostatnią kondygnację stanowi maszynownia dźwigu windowego) oraz jedną kondygnację podziemną. W bryle budynku znajdują się cztery garaże. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3 376,3 mkw. (powierzchnia określona na podstawie inwentaryzacji wykonanej na zlecenie Sprzedającego). Budynek w ewidencji gruntów i budynków ujawniony jest jako cztery odrębne budynki, stan ten nie został uregulowany.

Zestawienie powierzchni użytkowej poszczególnych kondygnacji:
- piwnica: 758,60 mkw.
- parter: 774,20 mkw.
- I piętro: 372,90 mkw.
- II piętro: 355,90 mkw.
- III piętro: 353,40 mkw.
- IV piętro: 355,60 mkw.
- V piętro: 358,80 mkw.
- VI piętro: 46,90 mkw.

Powierzchnia użytkowa łącznie: 3 376,3 mkw.

Informacja Administratora danych osobowych

[Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych]
Administratorem danych osobowych jest PZU SA/PZU Życie SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] lub pisemnie na adres PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

[Przetwarzanie danych]
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
przystąpienia oraz wzięcia przez Panią/Pana udziału w postępowaniu przetargowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest wybór najkorzystniejszej oferty,
zawarcia i wykonywania umowy zawartej z PZU SA/PZU Zycie SA – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego,
ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy.
Podanie danych osobowych jest konieczne do przystąpienia oraz udziału w postępowaniu przetargowym, zawarcia i wykonywania umowy.

Image things

Koszalin, zachodniopomorskie

746 667 zł | 909,00 m2

 • cena: 746 667 zł
 • 821 za m2