Kłodawa, wielkopolskie

Mieszkanie | 64 800 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 32,71 m2 | 3 piętro

- 48 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 64 800 zł
 • Miasto: Kłodawa
 • Powierzchnia: 32,71 m2
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Cena za m2: 1 981 zł
 • Ulica: Henryka Dąbrowskiego 2
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 7 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 32246X75520135
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-06 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Kłodawy
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 23 położonego w Kłodawie przy ul. Henryka Dąbrowskiego 2 wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 3541/161781 części we własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, oraz udziałem w prawie własności działki gruntu nr 1341 o powierzchni 0,2393 ha położonej w Kłodawie przy ul. Henryka Dąbrowskiego 2. Nieruchomość posiada Księgę wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X. Lokal mieszkalny nr 23 o powierzchni użytkowej 32,71 m2 położony jest na trzecim pietrze budynku wielolokalowego przy ul. Henryka Dąbrowskiego 2, składa się z 2 x pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój. Do lokalu przynależy piwnica oznaczona nr 023 o powierzchni 2,70 m2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i co z przyłączami do sieci miejskiej. W budynku znajduje się 36 lokali mieszkalnych o powierzchni 1404,21 m, 3 lokale użytkowe o powierzchni 46,20 m2, oraz pomieszczenia przynależne – piwnice o powierzchni
167,40 m2. Ogólna powierzchnia użytkowa budynku 1617,81 m2.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa zatwierdzonym Uchwałą Nr 325/2001 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 grudnia 2001 r. /Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 24 poz.768 z dn. 18.02.2002 r./ działka nr 1341 znajduje się na terenach oznaczonym symbolem MM - zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi /dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego./ Teren nie podlega rewitalizacji w świetle ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji /Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)
Działka jest wolna od obciążeń hipotecznych.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
ILL
Cena wywoławcza wyodrębnianej nieruchomości lokalowej wynosi 64 800 PLN w tym:
• wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku
wynosi: 62 430 zł + VAT stawka zw.
• wartość udziału w gruncie / jako przedmiotu prawa własności / wynosi 2 370 zł
+ VAT stawka zw.
I ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie sala nr 19.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 7 000,00 PLN gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy – /pokój nr 5 / lub na konto Gminy Kłodawa Bank Spółdzielczy w Kłodawie Nr 70 8545 0008 0000 0286 0014 9093. Uczestnicy przetargu winni dokonać wpłaty wadium w terminie umożliwiającym przepływ wpłaty
zanie jej przez Bank na koncie Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa nie później niż trzy dni przed przetargiem (06.06.2019 r.) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 700 PLN. Przetarg jest ważny jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Image things

Piła, wielkopolskie

8 000 zł | 16,00 m2

 • cena: 8 000 zł
 • 500 za m2
Image things

Kalisz, wielkopolskie

54 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 22,46 m2 | 5 piętro

 • cena: 54 000 zł
 • 2 404 za m2
Image things

Leszno, wielkopolskie

210 000 zł | Mieszkanie | 65,30 m2

 • cena: 210 000 zł
 • 3 216 za m2