Wałbrzych, dolnośląskie

Obiekt | 90 000 zł | 587,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA
ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni0,1089 ha, położonej w Wałbrzychu przy ul. Gwarków (dawna ul. Antka Kochanka), oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Biały Kamień nr 18 jako działka nr 209/12, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
• OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem o przeznaczeniu innym niż mieszkalne o powierzchni użytkowej 587 m², usytuowana w śródmiejskiej strefie miasta, w bliskiej odległości od centrum i obiektów użyteczności publicznej, w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu obiektówmuzealnych p.n. Stara Kopalnia. Budynek 2-kondygnacyjny z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, kwalifikujący się do remontu kapitalnego. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Gwarków poprzez działki gruntu nr 209/2 lub 209/20 stanowiące drogi będące własnością Skarbu Państwa.
Nieruchomość położona jest na obszarze rewitalizacji zgodnie z uchwałą Nr XIX/285/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzycha

TERMIN PRZEPROWADZENIA POPRZEDNIEGO PRZETARGU: 25 kwietnia 2019 r.
• CENA WYWOŁAWCZA: 90 000,00 zł,
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) przedmiotowa dostawa podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.
• TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:
Przetarg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiegow Wałbrzychu przy ul. Kopernika nr 2 – sala nr 107 (sala ślubów).
• WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA:
Wadium w pieniądzu w wysokości 9 000,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu nr 60 1020 3668 0000 5302 0430 0984 w PKO Bank Polski S.A., nie później niż do dnia 06 czerwca 2019 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) – "budynek przy ul. Gwarków"
Za dokonanie wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Image things

Wałbrzych, dolnośląskie

33 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 29,96 m2 | Parter

  • cena: 33 000 zł
  • 1 101 za m2
Image things

Wałbrzych, dolnośląskie

75 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 75,67 m2 | 2 piętro

  • cena: 75 000 zł
  • 991 za m2
Image things

Wałbrzych, dolnośląskie

30 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 31,55 m2 | 1 piętro

  • cena: 30 000 zł
  • 951 za m2