Warszawa, Ursynów

Mieszkanie | 379 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 58,00 m2 | Parter

- 34 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 379 000 zł
 • Miasto: Warszawa
 • Powierzchnia: 58,00 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 6 534 zł
 • Ulica: Cybisa 8
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 37 900 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 32244X75515451
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-06 - Co to znaczy?

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana ,,JARY" w Warszawie ul. Surowieckiego 12
ogłasza: PRZETARG NIE OGRANICZONY USTNY na ustanowienie przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności
lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności. Lokal nr 2 o powierzchni użytkowej 58,00 m2 w budynku przy ul. Cybisa 8 w Warszawie
(dzielnica Ursynów).
Lokal znajduje się na parterze w jedenastokondygnacyjnej części budynku i składa się z trzech pokoi, widnej kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Do lokalu przynależy loggia. Budynek został oddany do użytku w 1978 r., jest ocieplony. Lokal znajduje się w budynku posadowionym na gruncie, do którego Spółdzielnia posiada prawo użytkowania wieczystego jednak brak jest prawomocnej uchwały o określeniu przedmiotu odrębnej własności lokali. Wartość rynkowa lokalu określona w operacie szacunkowym wynosi 379.000 zł i stanowi cenę wywoławczą. Wadium w wysokości 37.900 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni: 92 1020 1169 0000 8602 0011 1427 w terminie do dnia 06.06.2019 r. Wypełnioną deklarację przystąpienia do przetargu, wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg ustny na ustanowienie przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 przy ulicy Cybisa 8 w Warszawie i przeniesienie jego własności”, w Punkcie Obsługi Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowo - Budowlanej „Jary", przy ulicy Surowieckiego 12 w terminie do dnia 07.06.2019 r. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w sytuacji określonej w § 12 ust. 3 Regulaminu przetargu nieograniczonego ustnego na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub ustanowienie przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności. Osoby zamierzające przystąpić do przetargu mogą obejrzeć oferowany lokal w dniach: 1. 27.05.2019 r. od godz. 1230 do godz. 1430 2. 28.05.2019 r. od godz. 700 do godz. 900 3. 30.05.2019 r. od godz. 1530 do godz. 1730 Z Regulaminem przetargu oraz dodatkowymi informacjami w sprawie lokalu, oferenci mogą zapoznać się na stronie internetowej www.smbjary.waw.pl lub w siedzibie SMB ,,Jary", (pok. 116, tel. 22 644-99-76) w godzinach przyjęć interesantów Spółdzielni. Przetarg ustny (licytacja) nastąpi w dniu 11.06.2019 r. o godzinie 1000 w siedzibie SMB „Jary" w Warszawie ul. Surowieckiego 12 w sali konferencyjnej (nr 209) na I piętrze. Osoby biorące udział w przetargu mają obowiązek okazania komisji przetargowej dokumenty pozwalające ustalić tożsamość lub byt prawny zgodnie z ww. Regulaminem przetargowym. Administratorem danych osobowych oferentów jest Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary" z siedzibą w Warszawie, ul. Surowieckiego 12, KRS 0000079817. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.smbjary.waw.pl Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Historyczne ceny

Image things

Warszawa, Wawer

320 325 zł | Dom | 144,90 m2

 • cena: 320 325 zł
 • 2 211 za m2
Image things

Warszawa, Wola

308 844 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 45,50 m2 | 2 piętro

 • cena: 308 844 zł
 • 6 788 za m2
Image things

Warszawa, Ursynów

293 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,69 m2 | 1 piętro

 • cena: 293 250 zł
 • 6 149 za m2